Zadanie. Suma.

Twoim zadaniem będzie obliczenie następującej sumy: 1+2+3+4+…+n. Liczba n jest zapisana w pliku tekstowym. Odczytaj z pliku, zaś wynik zapisz do pliku tekstowego wynik.txt.
Musisz napisać jak najkrótszy kod, jest to zadanie typu challenge.

Wejście
Będziesz musiał rozwiązać dokładnie 10 przypadków testowych, w każdym z 10 wierszy znajduje sie dokładnie jedna liczba całkowita n (1<=n<=1000)

Wyjście
W każdym wierszu standardowego wyjścia powinna znaleźć się dokładnie jedna liczba, oznaczająca wartość sumy: 1+2+3+…+n.

Przykład:
Wejście
3
6
(pozostałe 8 przypadków testowych)
Wyjście:
6
21
(pozostałe 8 przypadków testowych)

Rozwiązanie: