Matura 2018. Zadanie 3. Test

Matura 2018. Zadanie 3. Test

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. W każdym zadaniu punkt uzyskasz tylko za komplet poprawnych odpowiedzi.

Zadanie 1.

Na pewnym serwerze WWW znajduje się strona napisana w języku PHP, a jej kod zawiera fragmenty w języku JavaScript. Pewien komputer-klient pobrał i wyświetlił tę stronę.
Wiadomo, że:

1. Kod PHP jest wykonywany przez komputer – serwer. P
2. Kod JavaScript jest wykonywany przez komputer – klient. P
3. Podczas wykonywania kodu PHP zawsze pobierane są dane od klienta. F
4. Podczas wykonywania kodu JavaScript mogą być pobierane dodatkowe dane zarówno od klienta, jak i od serwera. P

Wyjaśnienie:

Kod PHP jest zawsze wykonywany po stronie serwera, a do przeglądarki wysyłany jest wynik działania kodu PHP. Do działania kodu PHP nie są potrzebne żadne dane pobierane od użytkownika. Kod JavaScript jest już wykonywany po stronie przeglądarki, tak jak kod HTML. Do działania kodu JavaScript możemy pobierać dane od użytkownika z przeglądarki oraz serwera, ale nie jest to konieczne.

Zadanie 2.

1. Plakat do druku lepiej przygotować w modelu barw RGB niż CMYK. F
2. Kolor żółty jest kolorem podstawowym w modelu RGB. F
3. W wyniku nałożenia się składowych Yellow i Magenta w modelu CMYK otrzymamy kolor czerwony. P
4. W modelu barw CMYK litera C pochodzi od angielskiego słowa contrast. F

Wyjaśnienie:

RGB – jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw:
R – red (czerwonej),
G – green (zielonej),
B – blue (niebieskiej),
z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej.

CMYK – zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku wielobarwnym w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych, kserokopiarkach itp.). Na zestaw tych kolorów mówi się również barwy procesowe lub kolory triadowe (kolor i barwa w jęz. polskim to synonimy). CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową.
C cyjan (ang. cyan) – odcień niebieskiego,
M magenta (ang. magenta) – w syntezie addytywnej kolor uzyskany w wyniku połączenia czerwieni i niebieskiego,
Y żółty (ang. yellow) – kolor bardzo podobny do żółtego,
K czarny (ang. black lub key colour) – kolor czarny, jednak o niezbyt głębokiej czerni.
Skrót CMYK powstał jako złożenie pierwszych liter angielskich nazw kolorów. Końcowa litera K może oznaczać albo literę ostatnią słowa black (czarny; ostatnią, ponieważ litera B jest skrótem jednego z podstawowych kolorów w analogicznym skrócie RGB) bądź skrót key colour (kolor kluczowy).

Zadanie 3.

Wskaż zdania prawdziwe dla języka SQL.

1. W wynikach zapytania postaci SELECT (…) ORDER BY (…) zawsze dostajemy rekordy uporządkowane ściśle rosnąco według wskazanego pola. F
2. Zapytanie UPDATE może zmienić wartości pól w bazie danych. P
3. Zapytanie postaci SELECT * FROM tabela1 WHERE pole LIKE (…) może w pewnych warunkach dać wszystkie rekordy z tabeli tabela1. P
4. Wynik zapytania SELECT * FROM tabela1 JOIN tabela2 ON tabela1.pole = tabela2.pole może być pusty przy niepustych tabelach tabela1 oraz tabela2. P

Wyjaśnienie:

Języku SQL jest językiem zapytań, tzn. że zadajemy pytanie za pomocą odpowiednich komend:

ORDER BY  – oznacza uporządkowanie rekordów wg wskazanego pola rosnąco ASC lub malejąco DESC.

UPDATE – za pomocą tego zapytania zmieniamy zawartość rekordów.

WHERE – służy do wyodrębniania tylko tych rekordów, które spełniają określony warunek.

JOIN – służy do łączenia wierszy z dwóch lub więcej tabel, w oparciu o powiązaną kolumnę między nimi.