Gra – Szubienica.

Popularna gra: Szubienica! Polega na tym, że komputer losuje wyraz z puli wyraz wpisanych w program. My podając litery odgadujemy ten wyraz, zaś kiedy nie ma danej literki w wyrazie to jest to błąd i buduje się szubienica. Koniec gry jest wtedy, gdy odgadniemy wyraz lub zbudujemy całą szubienicę. Można rozbudować program o kategorię (poziomy) zgadywanych wyrazów, np. pierwszy poziom wyrazy 3-literowe, następny poziom 4-literowe, itd.


C++


#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

void error0() {
  cout << endl << endl << endl << endl << endl << endl << endl << endl << endl;
}

void error1() {
 cout << endl << endl << endl << endl << endl << endl << endl << endl;
 cout << "----------------" << endl;
}

void error2() {
 cout << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << "----------------" << endl;
}

void error3() {
 cout << " --------------" << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << "----------------" << endl;
}

void error4() {
 cout << " --------------" << endl;
 cout << " | |" << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << "----------------" << endl;
}

void error5() {
 cout << " -------------- " << endl;
 cout << " | | " << endl;
 cout << " | ( ) " << endl;
 cout << " | | " << endl;
 cout << " | /|\\ " << endl;
 cout << " | | " << endl;
 cout << " | / \\ " << endl;
 cout << " | " << endl;
 cout << "---------------- " << endl;
}

void start(int i) {
 cout << " GRA SZUBIENICA" << endl;
 cout << " POZIOM " << i+1 << endl << endl;
}

void koniec(int i) {
 cout << " KONIEC GRY. " << endl;
 cout << " POZIOM: " << i << endl;
}

int main()
{
 // baza wyrazow do gry
 string level[4][3] = {
  {"los", "dom", "raz"},
  {"kran", "gram", "stop"},
  {"hamak", "klasa", "obraz"},
  {"garnek","rozkaz","krawat"}
 };
 // losowanie wyrazu
 int poziom = 0;
 int error = 0;
 do {
  srand(time(NULL));
  int los = rand()%3;
  string wyraz = level[poziom][los];
  string szukany_wyraz;
  for (int i=0; i<level[poziom][los].length(); i++)
   szukany_wyraz += "-";
  do {
   system("cls");
   start(poziom);
   if (error==0) error0();
   if (error==1) error1();
   if (error==2) error2();
   if (error==3) error3();
   if (error==4) error4();
   if (error==5) {
    error5();
    break;
   }
   bool zmienna = true;
   cout << szukany_wyraz << endl;
   cout << "podaj litere: ";
   char litera;
   cin >> litera; 
   for (int x=0; x<wyraz.length(); x++)
    if (litera == wyraz[x]) {
    szukany_wyraz[x] = litera;
    zmienna = false;
   }
   if (zmienna) error++;
   cout << szukany_wyraz << endl;
  } while (szukany_wyraz!=wyraz);
  if (szukany_wyraz==wyraz) {
   system("cls");
   cout << " WYGRANA!!!" << endl;
   poziom++;
   if (poziom == 4) {
    koniec(poziom);
    break;
   }
  } else {
   system("cls");
   koniec(poziom);
   error5();
   cout << " PRZEGRANA!!!" << endl;
   break;
  }
 } while (poziom < 5);
 return 0;
}

JAVA


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>