Python – zbiór zadań

Python – zbiór zadań

Napisz program drukujący na ekranie liczby. Wysokość wczytujemy z klawiatury. Oto wydruk dla wysokości h=5:

1
2 4
3 6 9
4 8 12 14
5 10 15 20 25

h = int(input("Podaj wysokość wieży liczbowej: "))

for i in range(1, h+1):
    for j in range(1, i+1):
        print(i*j, end=" ")
    print()