Python – zbiór zadań

Python – zbiór zadań

Zadeklaruj tablicę o rozmiarze 100. Wypełnij tablicę zgodnie z regułami Ciągu Fibbonacciego (pierwszy i drugi element = 1, każdy następny to suma dwóch poprzednich: 1,1,2,3,5,8, itd.).

tab = [0 for i in range(100)]

tab[0], tab[1] = 1, 1
for i in range(2, 100):
    wynik = tab[i-1] + tab[i-2]
    tab[i] = wynik

print(tab)