Matura 2016 (maj). Zadanie 5. Sklep internetowy

Matura 2016 (maj). Zadanie 5. Sklep internetowy

Sklep internetowy Matrix zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego. W plikach produkty.txt, klienci.txt oraz zamowienia.txt znajdują się dane dotyczące działalności sklepu w okresie od maja 2012 roku do maja 2013 roku włącznie. W każdym pliku pierwszy wiersz jest wierszem nagłówkowym.

Plik produkty.txt zawiera zestawienie dostępnych produktów – identyfikator produktu, nazwę produktu, grupę towarową, producenta i cenę brutto.

Fragment pliku produkty.txt:

ID_Produktu Nazwa_produktu Grupa_towarowa Producent Cena_brutto
1 98PDF Monitory CRT 19″ Smar 240,34
8 FINEPIXA400 Aparaty cyfrowe CER 414,4
446 EXPRESSP1-J224Y Notebooki HW 5350,52

Plik klienci.txt zawiera dane osób składających zamówienia – identyfikator klienta, imię i nazwisko.

Fragment pliku klienci.txt:

ID_klienta imie nazwisko
TL518 Tymoteusz Legierski
AZ877 Anna Zakopianska
AB721 Antoni Borek

Plik zamowienia.txt zawiera następujące informacje: identyfikator zamówienia, datę zamówienia, identyfikator zamawianego produktu, identyfikator klienta, który złożył zamówienie, oraz liczbę sztuk zamówionego produktu.

Fragment pliku zamowienia.txt:

ID_zamowienia Data ID_Produktu ID_klienta Liczba_sztuk
1/2012 2012-05-14 405 TC563 1
2/2012 2012-05-15 417 HS605 1
3/2012 2012-05-16 180 JP555 1

Wykorzystując dane zawarte w tych plikach oraz dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj podane polecenia. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki_5.txt, poprzedzając je numerami zadań.

Pobieranie danych do programu. Zadanie zostało rozwiązane za pomocą MS Access.

Krok 1. Pobieranie danych zapisanych w plikach tekstowych do aplikacji.

Krok 2. Wybór pliku do pobrania.

Krok 3. Kreator pobierania danych z pliku do tabeli.

Krok 4. 

Krok 5. Sprawdzenie czy pobierane dane są odpowiedniego typu.

Krok 6. Wybór klucza podstawowego dla pola w tabeli.

Krok 7.

Krok 8. Tworzenie relacji.

Zadanie 1.

Podaj imiona i nazwiska wszystkich osób, które zakupiły notebooki firmy HW. Nazwiska posortuj alfabetycznie.

Rozwiązanie:

Zadanie 2.

Podaj nazwy produktów zakupionych przez klienta Anna Kotnicka, grupy towarowe oraz producentów tych produktów.

Rozwiązanie:

Zadanie 3.

Podaj imię i nazwisko osoby, która złożyła największą liczbę zamówień w sklepie internetowym Matrix, oraz liczbę tych zamówień.

Rozwiązanie:

Zadanie 4.

Podaj imiona i nazwiska trzech osób, które zapłaciły za wszystkie zamówione przez siebie towary najwięcej spośród wszystkich klientów. Zwróć uwagę, że klient mógł zamówić w jednym zamówieniu kilka sztuk tego samego produktu.

Rozwiązanie:

Zadanie 5.

Podaj, ile notebooków zamówiono w marcu 2013 roku.

Rozwiązanie:

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>