Matura 2010 (maj). Zadanie 1. Anagram

Matura 2010 (maj). Zadanie 1. Anagram

Anagram to słowo powstałe z innego słowa przez przestawienie liter. Przez słowo rozumiemy w tym zadaniu dowolny ciąg liter alfabetu łacińskiego.

Przykłady anagramów:
dla słowa: barok – korba, robak, arobk, rokab, orkab …
dla słowa: ranty – tyran, narty, ntyra, natyr, ytnar …
W pliku tekstowym anagram.txt znajduje si 200 wierszy zawierających po 5 słów w każdym wierszu. Słowa oddzielone są znakiem odstępu. Długość każdego ze słów wynosi od 1 do 20 znaków.

Przykład:
abcd cdba dbac cbad dcba
barbakan xle ala foto otof
smok ayszkm lampa ayszkm bakara
skok arabanta oko agnieba dyskietka
… …

Napisz program w wybranym przez siebie języku programowania, za pomoc którego wykonasz poniższe polecenia:

  1. Wyszukaj w pliku anagram.txt te wiersze, w których wszystkie słowa znajdujące się w danym wierszu mają taką samą liczbę znaków. Zapisz te wiersze w pliku odp_4a.txt.
  2. Wyszukaj w pliku anagram.txt wszystkie wiersze tekstu, w których wszystkie słowa są anagramami pierwszego słowa w danym wierszu. Zapisz te wiersze w pliku odp_4b.txt.