Matura 2007. Zadanie 5.

Zadanie. (20 pkt)

System audio-tele zarejestrowała numery telefonów komórkowych osób, które telefonowały pod wskazany numer, aby otrzymać nagrodę. Wiele osób, licząc na zwiększenie prawdopodobieństwa otrzymania wygranej, dzwoniło wielokrotnie. W pliku tekstowym o nazwie telefony.txt znajduje si 1000 zarejestrowanych numerów telefonów (połączeń), w tym także wielokrotnie zapisane numery telefonów osób, które bardzo chciały wygrać.

Każdy numer telefonu umieszczony jest w jednym wierszu.

Korzystając z danych umieszczonych w pliku telefony.txt, wykonaj polecenia a) – h). Każdą odpowiedź do punktów a) – g) umieść w pliku o nazwie zad_6.txt poprzedzając ją oznaczeniem odpowiedniego punktu.

  1. Ile razy telefonowano z numeru 504 669 045?
  2. Z którego numeru telefonowano najczęściej i ile razy?
  3. Ile numerów telefonów pochodzi z grupy numeracyjnej rozpoczynającej si od 511?
  4. I nagroda będzie losowana spośród osób, w których numerze telefonu suma cyfr parzystych jest większa od 42. Ile osób weźmie udział w losowaniu?
  5. II nagroda będzie losowana spośród osób, w których numerze telefonu występuję przynajmniej cztery cyfry 1. Ile osób weźmie udział w losowaniu?
  6. III nagroda będzie losowana spośród osób, w których numerze telefonu ostatni cyfr jest 2, a mediana wszystkich cyfr wchodzących w skład numeru telefonu jest liczbą podzielną przez 3 bez reszty. Ile osób weźmie udział w losowaniu?
  7. Utwórz zestawienie zawieraj ce w pierwszej kolumnie numery telefonów, z których dzwoniono przynajmniej 2 razy, a w drugiej kolumnie odpowiadając liczbę połączeń z tego numeru telefonu.
  8. Wykonaj wykres kolumnowy do zestawienia z punktu g. Pamiętaj o prawidłowym i czytelnym opisie osi wykresu.