Kurs PHP – Lekcja 01

Kurs PHP.
Instalacja Apache oraz wybór edytora PHP.

 1. Rozpoczynając naukę języka PHP należy wybrać interpretera języka PHP. My ty będziemy stosować Apache. Apache to otwarty serwer HTTP dostępny dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD, OS X, Microsoft Windows).
 2. Instalacja Apache’a. Wybieramy pakiet serwera WWW. Nasz wybór padł na XAMPP’a. XAMPP jest kompletnie darmową, łatwą w instalacji dystrybucją Apache’a, zawierającą MariaDB, PHP i Perl. Paczka XAMPP została tak zbudowana, aby była łatwa w instalacji i w użyciu. Zobacz film jak to się robi.

 1. Testowanie działania serwera.
  1. Należy utwórz nowy folder o dowolnej nazwie np. KursPHP, a w nim kolejny folder lekcja01 (najlepiej bez polskich znaków i spacji – c:\xampp\www\KursPHP\lekcja01). Za pomocą dowolnego notatnika zapisz tekst:
   <?php
   echo 'Kurs PHP’;
   ?>
  2. Zapisz plik w folderze c:\xampp\www\KursPHP\lekcja01 jako index.php (wszystkie pliki php, które chcesz wykonywać muszą znajdować się w folderze www katalogu instalacji xampp).
  3. Należy przejść do przeglądarki, oczywiście XAMPP musi być włączony, wpisujemy w pasku adresu:
   localhost/kursPHP/lekcja01/index.php
  4. Jeśli nie wyświetli żaden błąd, a napis po słowie echo, to oznacza że wszystko jest ok.
 2. Wybór edytora. Istnej wiele edytorów darmowych do pisania kodu w PHP. Dzięki tym edytorom tekst zapisany w danym języku odpowiednio się koloruje. Wymieniłem kilka, my będziemy używać Atom’a:
  1. Notepad++ – link do pobrania.
  2. Sublime Text – link do pobrania.
  3. Atom – link do pobrania.
  4. Brackets – link do pobrania.