Jak zmienić w Linux port dla usługi np. SSH?

Zaczynamy od zalogowania się na root poprzez SSH. Po udanym zalogowaniu się na serwer jako root możemy edytować odpowiedni plik. Jeśli chodzi o SSH to będzie plik sshd_config, który znajduje się w /etc/ssh. Przed rozpoczęciem zmian należy wykonać kopię bezpieczeństwa za pomocą komendy:

cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config_backup

Po wykonaniu kopii możemy dokonywać zmiany. Otwórzmy plik w dowolnym edytorze tekstowym. Pokaże to na przykładzie vi, tu jest link do opisu tego programu.. Podając komendę:

vi /etc/ssh/sshd_config

Znajdujemy wiersz gdzie podany jest kod z portem. Jeśli nie zmieniany był ten kod to jest zakomentowany: #Port 22.  Teraz należy usunąć komentarz (#) i zmienić port z 22 na dowolny niewykorzystywany w systemie Linux. Na koniec należy wykonać restart usługi wpisując komendę:

/etc/init.d/ssh restart

Od tej pory wpisując dane do logowania będziesz usiał wpisać port, który dodałeś w pliku konfiguracyjnym.