Zadanie z tablicą nie mniejszą niż 5 elementową z nawami miast [c++]

Zadanie:
Zdefiniuj i zadeklaruj tablicę nie mniejszą niż 5 elementową z nawami miast. Wybierz losowo po jednej literze z każdego miasta tworząc ciąg znaków. Wyświetl powstały napis na zakończenie.

Rozwiązanie:

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{ 
 srand(time(NULL));
 string nazwa[5]={"Sopot", "Gdynia","Olecko","Puck","Hel"};
 string napis = "";
 for (int j=0; j<5; j++){
  int d = nazwa[j].length();
  napis = napis + nazwa[j][rand()%d];
 }
 cout << napis << endl; 
 return 0;
}