Adresacja IPv4

Klasa adresów IP.

Klasa Zakres adresów Dostępne adresy Maska
A 0-126
127 – adres pętli zwrotnej
1.0.0.0 – 126.0.0.0 255.0.0.0
B 128-191 128.1.0.0 – 191.254.0.0 255.255.0.0
C 192-223 192.0.1.0 – 223.255.254.0 255.255.255.0
D 224-239 224.0.0.0 – 239.255.255.254
E 240-255 240.0.0.0 – 255.255.255.255