Python – zbiór zadań

Python – zbiór zadań

Napisać program, który odgaduje liczbę całkowitą z zakresu 1, …, 100 pomyślaną przez użytkownika. Użytkownik odpowiada jedynie, czy zgadywana liczba jest za mała / za duża.

import random

print("Zgaduj zgadula liczbę z zakresu <0;100>.")

secretnumber = random.randint(1, 101)
usernumber = 0

while secretnumber != usernumber:
    usernumber = int(input("Podaj liczbę o jakiej mysli komputer: "))
    if secretnumber > usernumber:
        print("Podana liczba jest za mała.")
    if secretnumber < usernumber:
        print("Podana liczba jest za duża.")

print("Brawo odgadłeś tajną liczbę.")