Autor: info

Matura 2013 (maj). Zadanie 6. Fundusze

W pliku historia.txt znajdują się wartości jednostek uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych w kolejnych dniach roboczych 2008 roku. W każdym wierszu znajduje się 13 danych: data oraz 12 liczb rzeczywistych (zapisanych z dwoma miejscami po przecinku), które są cenami jednostek kolejnych funduszy (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) w danym dniu. Wszystkie dane rozdzielone […]

Read More

Matura 2015 (maj). Zadanie 4. Fabryka samochodów

Fabryka samochodów GAZELA produkuje od 2005 roku samochody osobowe czterech marek: Dama, Granta, Dorkas, Lodera. W pierwszym kwartale 2005 roku wyprodukowano 237 samochodów marki Dama, 198 – Granta, 207 – Dorkas oraz 312 – Lodera. W każdym kolejnym kwartale, w stosunku do poprzedniego kwartału, aż do końca 2009 roku, produkcja samochodów wzrastała. Dla samochodów marki […]

Read More

Matura 2013 (maj). Zadanie 5 – Znajomi i ich zainteresowania

Baltazar spisuje informacje o swoich znajomych i ich hobby, które przechowuje w plikach. W każdym pliku informacje zapisane w wierszach są rozdzielone pojedynczymi znakami odstępu. Plik Osoby.txt zawiera 200 wierszy z informacjami o znajomych: Id_osoba, Imię, Nazwisko. Przykład: o001 Jan Nadolicki o002 Anna Augustowska Plik Hobby.txt zawiera 50 wierszy z informacjami o rodzajach hobby: Id_hobby, Hobby. Przykład: […]

Read More

Matura 2012 (maj). Zadanie 2. Diamenty

Matura 2012 (maj). Zadanie 2. Diamenty W sejfie jubilera znajduje się n diamentów wycenionych odpowiednio na d1, …, dn złotych, przy czym żadne dwa diamenty nie są w tej samej cenie. Jubiler nie ujawnia cen diamentów, co oznacza, że tylko on zna ceny d1, …, dn. Dla zainteresowanych klientów jubiler wykonuje operację porównania cen diamentów: dla wskazanych numerów […]

Read More

Matura 2009 (maj). Zadanie 2. Ceny w systemach dziesiętnym i dwójkowym

Matura 2009 (maj). Zadanie 2. Ceny w systemach dziesiętnym i dwójkowym W Dwójkolandii tradycyjnie ceny w sklepach są podawane w systemie dwójkowym. Ze względu na rosnący ruch turystów z innych krajów, gdzie wciąż obowiązuje system dziesiętny, rząd Dwójkolandii postanowił, że handlowcy mają obowiązek umieszczania cen w obu systemach. Pomóż właścicielowi baru szybkiej obsługi uzupełnić obowiązujący cennik: artykuł […]

Read More

Matura 2016 (maj). Zadanie 4. Liczba PI

Matura 2016 (maj). Zadanie 4. Liczba PI W kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie narysowano kwadrat o boku długości 400 i środku symetrii w punkcie (200;200). Boki kwadratu są równoległe do osi układu współrzędnych. W kwadrat wpisano koło. Następnie wylosowano 10 000 punktów należących do kwadratu. Współrzędne (x,y) punktów zostały zapisane w pliku punkty.txt, każdy punkt w osobnym wierszu. Wiersz […]

Read More

Matura 2016 (maj). Zadanie 3. Test

Matura 2016 (maj). Zadanie 3. Test Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe. W każdym zadaniu cząstkowym punkt uzyskasz tylko za komplet poprawnych odpowiedzi. Zadanie 3.1. (0–1) Po wpisaniu w pasku adresu przeglądarki http://81.219.47.83 otwiera się strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale po wpisaniu http://cke.edu.pl pojawia się […]

Read More

Matura 2016 (maj). Zadanie 2. Przestawienia w tablicy

Matura 2016 (maj). Zadanie 2. Przestawienia w tablicy Parametrem podanej poniżej funkcji przestaw jest tablica A o długości n, indeksowana od 1, w której znajdują się liczby całkowite. Niech klucz będzie wartością pierwszego elementu tablicy A. Funkcja przestawia (zamienia wzajemnie) elementy tablicy A tak, aby po jej wykonaniu w lewej części tablicy były wszystkie elementy tablicy mniejsze od […]

Read More